Työnäkeminen

Nykypäivän työelämä vaatii näköaistilta paljon. Näön käyttö on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi lähi- ja välietäisyydelle painottuvaksi. Henkilön ikä, näkötilanne (lasitarve, voimakkuus) ja työtehtävät ohjaavat tarvittaviin toimenpiteisiin.

Yleisellä tasolla työntekijällä on itsellään päävastuu näöstään ja tarvittavista lasihankinnoista ollakseen työkykyinen

Työnantaja puolestaan edistää hyvää työnäkemistä tarjoamalla mahdollisuuden säännöllisiin näöntutkimuksiin ja järjestämällä työvälineet ja ergonomian työpisteessä kuntoon.

Lainsäädännön mukaan työnantaja hankkii tarvittaessa työntekijälle suojalasit tai erityistyölasit

 

Näön tutkiminen työterveyshuollossa

Näkö tutkitaan työterveyshuollossa suunnitellusti työn alkaessa ja määräajoin terveystarkastusten yhteydessä sekä sairauksia hoidettaessa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä silmien kuormittumista, silmätapaturmia ja -sairauksia sekä tunnistaa ja hoitaa näkövaikeuksia ja silmäsairauksia. Tietyissä ammateissa on erikseen määritelty näkövaatimukset, joiden täyttyminen selvitetään työterveyshuollossa. Suunnitelluista ja tavoitteiden mukaisista toimista muodostuu hyvä työnäkökäytäntö.

Terveystarkastusten tavoitteena on selvittää terveyteen, turvallisuuteen ja työkykyyn liittyvien tekijöiden vaikutus työntekijään ja käynnistää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisevät, korjaavat toimenpiteet. Tarkastusten perusteina ovat:

  • Työstä aiheutuva näkövaatimus tai erityisalan turvallisuusvaatimus.
  • Työn aiheuttama erityinen sairastumisen vaara silmille ja näkökyvylle.
  • Työterveyden ja -hyvinvoinnin edistäminen. Näöntarkastuksella pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään näkemiseen liittyvien ongelmien kehittymistä työssä sekä poistamaan näkemiseen liittyviä haittoja tavoitteena työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito.
  • Muut terveystarkastukset