Etä- ja mobiilityö

Tietotyön yleistyminen ja tietoliikenneyhteyksien kehittyminen ovat lisänneet voimakkaasti työtehtävien tekemistä etänä ja mobiilisti. Uusi teknologia mahdollistaa työn tekemisen niin kotoa kuin lähes mistä tahansa.

 

Etä- ja mobiilityötä voidaan tehdä joko osa- tai kokoaikaisesti työnantajan kanssa sopien. Sekä mobiili- että etätyössä on näkemisen kannalta omat haasteensa.

 

Näöntutkimuksessa on hyvä käydä ja selvittää mahdollinen yleislasien tarve. Jos haasteita on edelleen yleislaseista huolimatta, ollaan normaaliin tapaan yhteydessä omaan työterveyshuoltoon. Lainsäädännön mukaan työterveyshuolto arvioi tilanteen ja tarvittavat toimenpiteet. Vaikka kyseessä on etätyöpiste, tulee työpisteen ergonomia varmistaa ja tarpeen mukaan korjata ennen mahdolliseen erityistyölasiprosessiin lähtemistä. Erityistyölasit määrätään samojen kriteerien ja käytäntöjen mukaan myös etätyössä kuin muutenkin.

 

Mobiilityössä suurin haaste on yleensä käytettävien laitteiden (pienikokoiset kannettavat, tabletit ja älypuhelimet) koko ja erilaiset työn tekemisen paikat. Erityistyölasien hyötyä on syytä harkita mobiilityön osalta erityisen tarkasti.

 

Lue lisää aiheesta jäsensivuilta.

                                                                                                                                   Kuva: Helena Lopes on Unsplash