Tarkkaa lähinäköä vaativat työt

Näkökyvyllä on merkittävä vaikutus tarkkaa lähityötä lyhyille etäisyyksille tekevän ammattilaisen työn laatuun ja tehokkuuteen. Hyvä ergonomia ja kunnossa oleva näkökyky edesauttavat työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

 

Normaalista poikkevia, lyhyitä etäisyyksiä ja pieniä yksityiskohtia esiintyy  esim. lääketieteellisissä työtehtävissä, joissa ollaan tekemisissä terveyteen liittyvien asioiden kanssa. Tällaisia tehtäviä ovat esim. erilaiset kirurgiset toimenpiteet ja protetiikka. Poikkeuksellisen tarkkaa lähinäköä vaativia työnkuvia on mm. suun hoidon henkilöstöllä, kirurgeilla, kulta- ja kellosepillä, muissa käsityöammateissa sekä elektroniikkateollisuudessa.

 

Samoin kuin toimistotyöntekijöiden, myös tällaisissa työtehtävissä toimivien tulisi käydä säännöllisesti näöntutkimuksissa ja hankkia ajantasaiset silmälasit käyttöönsä.

 

Jos työtä tehdään poikkeavalla lähietäisyydellä tai kohde on pieni, eivät ajantasalla olevat silmälasit aina yksinään riitä. Kuvansiirto, suurennus erilaisilla apuvälineillä ja valaistus tuovat lisäapua näkemiseen.

 

Mikroskoopit

Mikroskooppi on optinen laite, jolla saadaan suurennoksesta riippuen näkyviin hyvinkin pieniä, jopa solu ja bakteeritason yksityiskohtia. Perinteiset työtehtävissä käytettävät mikroskoopit muodostuvat yleensä kahdesta linssistä ja valosta. Mikroskoopin suurennus valitaan tarvittavan työtehtävän mukaan.

Mikroskooppeja on olemassa yhdelle ja kahdelle silmälle (stereo) tarkoitettuina versioina. Mikroskooppi vapauttaa molemmat kädet muihin tehtäviin.

 

Pienimpien yksityiskohtien näkemiseen käytetään elektronimikroskooppia. Elektronimikroskooppi  on mikroskooppi, jossa käytetään näkyvän valon sijasta elektronisuihkua. Tämä mahdollistaa tavallista valomikroskooppia huomattavasti pienempien yksityiskohtien havaitsemisen. Elektronimikroskoopin erottelukyky on parhaimmillaan noin 2 nanometriä. Sillä voidaan erottaa huomattavasti pienempiä rakenteita kuin perinteisellä valomikroskoopilla. Elektronimikroskoopilla voidaan erottaa solusta eri soluelimiä, kun taas valomikroskoopilla erotetaan lähinnä solukalvo, solulima ja tuma. 

 

Yleisiä työtehtäviä joissa mikroskooppia  käytetään ovat elektroniikkateollisuuden tehtävät, laboratoriotyö ja kirurgia.

Mikroskooppien okulaariosassa on säätö, jolla laite säädetään käyttäjän näkökyvyn mukaiseksi. Henkilökohtaisen säädön tekeminen on syytä opetella laitteen oikean toiminnan ja rasittumattoman käytön varmistamiseksi.

 
Suurennuslasi

Suurennuslaseja on erilaisia. Se voi olla käsin pideltävä, omalla jalustalla seivova tai esim. erilliseen nivelvarteen kiinnitetty ja valolla varustettu. Suurennuslasissa nähdään esineen suurennettu valekuva, kun esine on linssin ja polttopisteen välillä. Yksinkertaisen kaksoiskuperan linssin sijaan käytetään myös tasokuperia, kovera-kuperia linssejä ja näiden yhdistelmiä

virheettömämmän kuvan aikaansaamiseksi. Suurennuslaseja käytetään tyypillisesti satunnaista tarkkaa työvaihetta avustamaan esim. asennus-, tarkastus- ja laadunvalvontatehtävissä. Suurennus valitaan kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

 

Luppi (luuppi)

 

Lupilla (luuppi) tarkoitetaan pientä lähityöskentelyyn suunniteltua putkimaista suurennuslasia, joka tyypillisesti laitetaan suoraan silmän lähelle ja pidetään paikallaan yleensä kulmia "kurtistamalla". Näin molemmat kädet ovat vapaana muuhun työhön. Suurennus on yleensä vähintään 10x. Luuppeja käytetään yleensä yhdellä silmällä, mutta myös kahden silmän versioita on olemassa. Tyypillisiä käyttäjiä ovat esim. kello- ja kultasepät.

 

Luuppilasit

 

Luuppilaseilla tarkoitetaan yhdistelmää, jossa luppi on kiinnitetty joko suoraan silmälasien pintaan tai asennettu kippi (flip-up) mekanismilla kehykseen linssin lähelle. Luuppimekanismi on mahdollista siirtää uusiin silmälaseihin voimakkuuden vaihtuessa tai kokonaan uudelle käyttäjälle. Luuppilasit voidaan räätälöidä käyttäjälleen yksilöllisesti. Luuppimekanismi on

irroitettavissa ja näin helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa. Luuppilaseihin on saatavissa myös erillinen valo.

 

Flip-up luuppimekanismia voidaan käyttää periaatteessa minkä tahansa silmälasilinssityypin kanssa. Ikänäköisillä se kuitenkin toimii todennäköisemmin paremmin syväterävien tai toimistolinssien kuin moniteholinssien kanssa. Luuppilasien suurimpia käyttäjiä ovat hammaslääkärit ja kirurgit.

 

Suurennuslaseja, luuppilaseja ja luuppeja toimittavat mm.:

 

Merident Optergo Oy, www.merident.fi (luuppilasit, flip-up luuppilasit)

Unident Oy, www.unident.fi, (luuppilasit)

Optiikka Juurinen Oy, www.optiikkajuurinen.fi (luupit)

Optiikka Online www.optiikkaonline.fi