Työnäkeminen

Näkeminen on keskeinen informaatiokanava lähes kaikissa työtehtävissä. Aistit keräävät ympäristöstämme jatkuvasti tietoa ja näköaistin osuus  tästä on noin 80 prosenttia.

 

Työskentely erilaisilla näytöillä rasittaa silmiä ja näkötoimintoja paljon. Jatkuva katseen tarkentaminen näytölle vaatii silmälihaksilta enemmän työtä kuin muu tarkka työ. Yhä suuremmat näytöt sekä useiden näyttöjen yhtäaikainen käyttö aiheuttavat ongelmia näkemisen kannalta katseltavan alueen laajuudesta johtuen.

 

Näyttöpäätetyö on lisääntynyt voimakkaasti ja tämä osaltaan on vaikuttanut siihen, että työn ergonomiaan ja valaistusolosuhteisiin on alettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Epäergonominen työasento tai korjaamaton näkö voi aiheuttaa työtehon laskua, niska- hartiaseudun vaivoja sekä silmäperäisiä ongelmia. Työpisteiden oikeasta valaistuksesta ja laitteiden sopivasta sijoittelusta tulee huolehtia niin, että jokaisen työntekijän henkilökohtainen ergonomia toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Näyttöpäätetyöpisteen suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon työntekijän fyysinen koko, katseltavat kohteet, tilan valaistus ja heijastumiset, näyttöruudun ja näppäimistön sijoittaminen sekä oikea istuma- ja työasento.

 

Miksi näköä tutkitaan työterveyshuollossa?

 

Näkö tutkitaan työterveyshuollossa terveystarkastusten yhteydessä ja sairauksia hoidettaessa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä silmien kuormittumista, silmätapaturmia ja -sairauksia sekä tunnistaa ja hoitaa näkövaikeuksia ja silmäsairauksia. Tietyissä ammateissa on näkövaatimukset, joiden täyttyminen selvitetään. Suunnitelluista ja tavoitteiden mukaisista toimista muodostuu hyvä työnäkökäytäntö.

Terveystarkastusten tavoitteena on selvittää terveyteen, turvallisuuteen ja työkykyyn liittyvien tekijöiden vaikutus työntekijään ja käynnistää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisevät, korjaavat toimenpiteet. Tarkastusten perusteena ovat:

  • Työstä aiheutuva näkövaatimus tai erityisalan turvallisuusvaatimus.
  • Työn aiheuttama erityinen sairastumisen vaara silmille ja näkökyvylle.
  • Työterveyden ja –hyvinvoinnin edistäminen. Näöntarkastuksella pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään näkemiseen liittyvien ongelmien kehittymistä työssä sekä poistamaan näkemiseen liittyviä haittoja tavoitteena työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito.
  • Muut terveystarkastukset