Silmäsairaudet ja silmävammat

Silmäsairaudet työelämässä

 

Varsinaisia ammattitauteja näköjärjestelmän alueella on vähän ja useimmat vauriot ovat ohimeneviä sekä helposti hoidettavia. Niistä aiheutuu kuitenkin merkittävä määrä sairastamispäiviä ja osittaista työkyvyttömyyttä sen jälkeenkin. Ammattitaudeiksi luokiteltavat silmäsairaudet liittyvät yleensä eri tyyppisiin kemikaali- ja säteilyaltistuksiin.

 

Silmätapaturmat työssä

 

Vuositasolla silmiin kohdistuvia työtapaturmia ja onnettomuuksia on sattunut viimeisen kymmenen vuoden aikana n.7500-9000 kpl.  Silmätapaturmien määrä onkin laskenut merkittävästi aiempien vuosien lukemista. Vaikka näin on, on jokainen silmätapaturma silti liikaa. Suurin osa silmätapaturmista pystyttäisin välttämään turvallisilla työmenetelmillä ja silmäsuojauksella.

 

Työperäisistä silmätapaturmista aiheutuu vuosittain merkittävä määrä sairaspäiviä, osittaista työkyvyttömyyttä ja taloudellisia menetyksiä. Vammojen ja sairauksien ehkäisyyn, turvallisiin työmenetelmiin ja henkilökohtaisten suojaimien käyttöön on siksi tärkeää kiinnittää huomiota.

 

Lue lisää jäsensivuilta!