Erityistyölasilähete

Erityistyölasitutkimukseen työnäköoptikolle (tai silmälääkärille) tulevalla henkilöllä täytyy olla mukanaan työterveyshuollosta saatu erityistyölasilähete.

 

Ennen erityistyölasitutkimusta työterveyshuolto tekee ergonomiakäynnin ja täyttää lähetteen. Lähete tulee täyttää huolellisesti mittatietoineen.

 

Erityistyölasilähete voi olla optikkoliikkeiden tai työterveyshuoltojen laatima. Näitä, yleensä veloituksettomia lähetteitä on yleisesti saatavilla optikkoliikeketjuilta ja työterveyshuolloilta.

 

On mahdollista käyttää myös Lähete silmälääkärille tai optikolle - kaavaketta, joka on ladattavissa veloituksetta osoitteesta

https://www.terveysportti.fi/xmedia/mul/lahete_silmalaakarin_optikon_tutkimukseen.pdf

 

Työterveyshuollossa tulee varmistua ennen lähetteen antamista, että henkilö tekee riittävästi näyttöpäätetyötä ja että henkilöllä on yleislasit käytössään.