Työhön liittyvä harmaakaihi

Harmaakaihilla (Cataracta) tarkoitetaan silmän linssin eli mykiön samentumaa. Harmaakaihi johtuu yleensä ikääntymiseen liittyvistä muutoksista, mutta se voi olla joissain tapauksissa myös työperäistä. Likitaitteisuuden voimakas lisääntyminen saattaa ennakoida harmaakaihin ilmaantumista.

Harmaakaihin työperäiset syyt:
·         isku
·         säteily
·         sähköisku
·         kemikaalit
Silmän linssi eli mykiö samenee iän myötä, mutta melko harvoin työiän aikana. Toisinaan mykiön samenemiseen liittyy taittovirheen muuttuminen voimakkaasti likitaittoiseksi, jolloin tarkassa työssä saattaa tulla vaikeuksia, vaikkei näöntarkkuus ole paljoakaan alentunut.
 

Harmaakaihin taustalla mahdollisesti piilevät yleissairaudet ja lääkitykset:
Mykiön normaalia aikaisemmin tapahtuvia muutoksia voivat aiheuttaa sokeritasapainon häiriöt, kortisoni ja steroidit pitkään käytettyinä sekä voimakkaat nestetasapainon häiriöt.