Ammattien näkövaatimukset

Tietyille erikoisammattiryhmille on Suomessa alakohtaisia vaatimuksia ja suosituksia näkökyvylle ja sen

mittaamiselle. Vaatimuksia esitetään mm. näöntarkkuuden, värinäön ja stereonäön / syvyysnäön osalta.

 

Vaatimukset perustuvat:

 1. Valtioneuvoston asetuksiin tai päätöksiin
 • merimiehet, ammattikuljettajat, puolustusvoimat, raideliikenne
 1. Yleisiin kansainvälisiin sopimuksiin
 • ilmailu
 1. Käytännön kokemuksiin
 • mm. tekstiiliteknikot, asentajat, kampaajat

 

Osa vaatimuksista ja suosituksista perustuu turvallisuusnäkökohtiin:

 • Raideliikenne
 • Ilmailu
 • Merenkulku
 • Maantieliikenne
 • Puolustusvoimat
 • Poliisivoimat
 • Nosturinkuljettajat
 • Puhelinasentajat
 • Sähköasentajat
 • Heikkovirtapuolen sähköasentajat
 • Metsurit
 • Mastotyö
 • Torninosturinkuljettajat
 • Panostajat
 • Ammattisukeltajat
 • Pelastajat

 

Osa vaatimuksista on käytännön kokemuksen perusteella todettuja näön ominaisuuksia, joita voidaan edellyttää alalle hakeuduttaessa, koska ne ovat tärkeitä työssä selviämiselle ja siinä menestymiselle.

 

 

Lisätietoja aiheesta Jäsensivuilta; jäsenenä voit kirjautua sisään sivun oikeasta yläkulmasta.

 

                                                                                                                                               Kuva: Jussi Kärhä